A camiseta da escola

Calquer persoa pode facerse con ela. A ilustación foi feita por Carracuca. Solicítase cun correo a info@efpontevedresa.com e, tan pronto esté lista, poderá recollerse na tenda Goleada por un precio de 10 € .

Por qué non?