Equipo de Xestión

O Órgano colexiado de Xestión da Escola está composto polos cargos que se relacionan de seguido:

Presidente: Alejandro Abilleira López
Vicepresidente: Aser Sánchez Figaredo
Secretaria: Laura M. García Ferro
Tesoureiro: Adrián Docampo Hernández
Vogal: Jorge Pazos Carregal
Vogal: Antón Gamallo Fernández