Estatutos Sociais

Os Estatutos Sociais da Escola de Fútbol Pontevedresa son o documento que reúne as normas xeráis que rixen o Club e definen os órganos lexítimos da Entidade. Recolle ademáis, os dereitos e obligacións das persoas Socias.

Os Estatutos vixentes actualmente foron aprobados en Asemblea Xeral Extraordinaria do Club celebrada o día 27 de febreiro de 2019.

Estatutos Sociais da Escola