Fisioterapeuta

Todas as nenas e todos os nenos da escola, previo visto bo de calquera dos responsables da escola,  poden acudir ao centro de fisioterapia Manuel Villaverde a un precio reducido de 18 euros a sesión.

https://www.facebook.com/centromanuelvillaverde