Tokk App

TokApp School é unha ferramenta que nos facilita a comunicación de maneira sinxela, eficaz e segura sen custo de envío da mensaxe, cumprindo coa Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal e de maneira respuetuosa co medio ambente.

TokApp School cumpre a Lei de Protección de Datos porque…

  • Todos os datos son almacenados nun Datacenter na Unión Europea (España) que tamén,cumpre a L.O.P.D.
  • Todas as nosas comunicacións están cifradas. Utilizamos as últimas tecnoloxías para protexer os datos dos nosos clientes.
  • As mensaxes enviadas elimínanse sempre dos nosos servidores de mensaxería quedando só no historial particular do centro.
  • Non facilitamos ningún dato persoal a outros usuarios ou a terceiros nin utilizamos esa información para nada máis que non sexa dar servizo ao centro e aos usuarios.
  • Os usuarios só verán en contactos a aqueles que estivesen previamente na súa axenda telefónica.
  • Os usuarios do panel non administradores en ningún caso teñen acceso aos datos persoais dos destinatarios.
  • Todos os destinatarios das mensaxes a TokApp estiveron de acordo de forma explícita en recibir información do centro no momento en que instalaron a App (o centro deberá obter autorización expresa dos destinatarios de SMS ou e-mail).
  • O centro ten control total sobre quen envía mensaxes, a quen pode envialas e que mensaxes se enviaron.

Usar TokApp School é moito máis seguro que enviar mensaxes por e-mail, redes sociais ou sistemas de mensaxería instantánea habituais, precisamente porque se deseñaron para iso. Dispón dunha comparativa de TokApp School con respecto a outras soluciones en http://www.tokappschool.com

Para saber máis acerca do que facemos cos datos que almacena esta aplicación, por favor, lea as Condicións do servizo.

A Escola de Fútbol Pontevedresa non crea ficheiro algún de datos persoáis fora de esta prataforma segura en tal sentido, cumprindo de modo escrupuloso coa lexislación vixente.

Enlace á Cicular informativa.

Enlaces para a descarga da App:

 

Axuda para instalación e uso da aplicación: